Competitie
intensief werken aan elegantie en ritmiek voor talentrijke meisjes

Kleine keurploeg

Competitiegym voor meisjes van derde kleuter tot en met derde/vierde leerjaar.

Uit de recreatieve gym worden de meisjes geselecteerd die zichtbaar talent hebben voor de turnsport en die het aankunnen om wat meer te trainen. Om hen optimaal te ontwikkelen zijn er twee niveaus voorzien. Deze meisjes komen dan wekelijks 5 uur trainen op de basis van de gymnastiek. Tijdens deze lessen werken ze op lenigheid, kracht, techniek van basiselementen op de vier verschillende toestellen vloer, balk, brug en sprong. Er wordt ook heel wat conditietraining afgewerkt.
Er wordt ook intensief gewerkt aan elegantie en ritmiek. Indien mogelijk kunnen de oudsten deelnemen aan de competitie van de federatie en anders wordt er een clubkampioenschap gehouden.

Lesgever: Sarah Vanmarcke

Schrijf me in (geselecteerden)

Grote keurploeg

Competitiegym voor meisjes vanaf tien jaar.

Vanuit de kleine keurploeg stromen de meisjes door naar de grote keurploeg waar ze 8 à 9 uur trainen per week. Hier wordt er heel hard gewerkt aan alle onderdelen van de turnsport en worden duizenden keren de oefeningen getraind tot de meisjes die hun eigen maken. Jaarlijks nemen de gymnasten deel aan provinciale, federale en nationale wedstrijden.

Lesgever: Martine Geldhof

Schrijf me in (geslecteerden)