Nieuws
blijf op de hoogte van de laatste activiteiten en wedstrijdresultaten
Beste ouder, gymnast,
 
Hieronder vinden jullie de nodige praktische info terug rond de nieuwe aanpassingen voor het sporten in bubbels van 10 en hoe wij dit dienen te organiseren in onze turnlessen vanaf maandag 1 februari.
 
Indoor sporten voor kinderen jonger dan 13 jaar mag enkel nog doorgaan in bubbels van max. 10 + trainer en slechts voor één hobby of vrijetijdsactiviteit. Daarom willen wij u vragen welke hobby uw kind zal volgen, zodat wij een duidelijk zicht krijgen op het aantal gymnasten voor de komende periode.
De groepen worden vanaf maandag opgesplitst volgens de nieuwe aantallen en praktisch houdt dit voor uw kind het volgende in:
 
 
  *   De lessen gaan nog steeds door, maar wij starten onze les 5min later (om 18u35 dus) om zo het contact met de aansluitende groep te vermijden.
  *   Indien kinderen van een andere club ook langs dezelfde ingang de zaal betreden, vragen wij om de nodige afstand te bewaren.
  *   Externen mogen de zaal niet betreden en wachten tot het kind naar de uitgang komt. Enkel de leden zelf zijn toegelaten in de zaal!
  *   Ook vragen wij om niet onnodig vroegtijdig naar de turnzaal te komen en pas de zaal binnen te komen bij het binnenlaten door de turnjuf.
  *   1 groep wordt verwacht aan de hoofdingang van de evenementenhal, de andere groep komt langs de gebruikelijke ingang. Per lid werd dit bevestigd per mail naar de ouders.
 
We weten dat dit niet de meest ideale situatie is, maar zijn toch blij dat we nog verder turnles kunnen geven.
 
Wij danken jullie voor het vertrouwen en het begrip en hopen jullie binnenkort terug te zien.
De huidige maatregelen gelden voorlopig tot aan de krokusvakantie. In de krokusvakantie wordt alles opnieuw geëvalueerd.
Tijdens de paasvakantie is er geen les. Via sociale media, e-mail en/of website brengen we jullie opnieuw op de hoogte hoe de lessen na de vakantie worden georganiseerd.
 
 
Vele turngroetjes,
Eline & Nele
Beste ouder, gymnast,
 
Hieronder vinden jullie de nodige praktische info terug rond de nieuwe aanpassingen voor het sporten in bubbels van 10 en hoe wij dit dienen te organiseren in onze turnlessen vanaf maandag 1 februari.
 
Indoor sporten voor kinderen jonger dan 13 jaar mag enkel nog doorgaan in bubbels van max. 10 + trainer en slechts voor één hobby of vrijetijdsactiviteit. Daarom willen wij u vragen welke hobby uw kind zal volgen, zodat wij een duidelijk zicht krijgen op het aantal gymnasten voor de komende periode.
De groepen worden vanaf maandag opgesplitst volgens de nieuwe aantallen en praktisch houdt dit voor uw kind het volgende in:
 
 
  *   De lessen gaan nog steeds door, maar wij stoppen onze les 5min vroeger (om 18u25 dus) om zo het contact met de aansluitende groep te vermijden.
  *   Indien kinderen van een andere club ook langs dezelfde ingang de zaal betreden, vragen wij om de nodige afstand te bewaren.
  *   Externen mogen de zaal niet betreden en wachten tot het kind naar de uitgang komt. Enkel de leden zelf zijn toegelaten in de zaal!
  *   Ook vragen wij om niet onnodig vroegtijdig naar de turnzaal te komen.
  *   1 groep wordt aan de hoofdingang van de evenementenhal verwacht en de andere groep aan de gebruikelijke ingang. Dit werd per lid bevestigd per mail naar de ouders.
 
We weten dat dit niet de meest ideale situatie is, maar zijn toch blij dat we nog verder turnles kunnen geven.
 
Wij danken jullie voor het vertrouwen en het begrip en hopen jullie binnenkort terug te zien.
De huidige maatregelen gelden voorlopig tot aan de krokusvakantie. In de krokusvakantie wordt alles opnieuw geëvalueerd.
Tijdens de paasvakantie is er geen les. Via sociale media, e-mail en/of website brengen we jullie opnieuw op de hoogte hoe de lessen na de vakantie worden georganiseerd.
 
 
Vele turngroetjes,
Eline & Nele

Beste ballerina, ouders,

 

We hadden het graag anders gezien, maar tot op vandaag heeft de Coronacrisis nog steeds een grote invloed op ons dagelijks leven. We bezorgen jullie graag duidelijkheid omtrent de huidige situatie en de impact op onze lessen in de club.

 

Kinderen (geboortejaar 2008 en jonger) worden vanaf maandag 1 februari indoor verplicht te sporten in bubbels van 10.

Buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren mogen doorgaan in bubbels van 10 waarbij elk kind of jongere slechts voor 1 hobby of vrijetijdsactiviteit kiest. Ook binnen onze club mogen kinderen slechts één activiteit kiezen, waardoor het bijv. niet mogelijk is de gymnastiekles en balletles in dezelfde week te volgen.

 

We zijn meteen met deze info aan de slag gegaan om zoveel mogelijk voor iedereen alle lessen te laten doorgaan.

 

Hierbij bezorgen we jullie een overzicht van alle aanpassingen bij de balletlessen:

De uren blijven behouden voor iedere leeftijdsgroep zoals voorheen.

-        Ballet 1: 17u. – 18u.                       Deze groep omvat heel wat enthousiaste ballerina’s. Ook alle leden uit de groep ‘Instappers’. Door de nieuwe regelgeving kiezen we ervoor als club dat deze jonge gymnastjes alle lessen op vrijdag verder volgen bij de ‘keurploeg-Instappers’ en niet meer deelnemen aan de balletlessen op maandag.
Opmerking: Indien mogelijk zal de balletjuf een extra moment voorzien voor alle ‘keurploeg-instappertjes’ tijdens/aansluitend op hun les op vrijdag. Indien de uren hierdoor wijzigen op vrijdag zal dit tijdig gecommuniceerd worden.

-        Ballet 2: 18u. – 19u.                       Deze groep is beperkter, er vormt zich dan ook geen probleem om de lessen veilig te organiseren. De leden van de ‘Kleine keurploeg’ die ook ballet volgen, vragen wij ook niet deel te nemen aan de balletlessen.

-        Ballet 3: startuur 19u.                   Balletlessen voor alle ballerina’s geboren in 2008 en jonger. Helaas kan nog steeds slechts een deel van deze groep ballet volgen. Graag hadden we van alle leden die maandag (groep ballet 3) wel ballet mogen/zullen volgen vooraf een berichtje ontvangen. Dit kan rechtstreeks naar de juf op het nummer: 0479/864246. Graag ten laatste op zondag 31/01 zodat zij alles veilig kan organiseren.

 

Meer info ivm de balletlessen? Contacteer juf Kristien: 0479/864246

 

De huidige maatregelen blijven gelden:

+12 jaar: mondmasker dragen

Ontsmetten voor en na de les

Houd afstand (1,5 m) bij kinderen/jongeren/volwassenen die niet tot je bubbel behoren.

Enkel de leden zelf zijn toegelaten in de zaal!

 

Wij danken jullie voor het vertrouwen en het begrip en hopen jullie binnenkort terug te zien.

De huidige maatregelen gelden voorlopig tot aan de Krokusvakantie. In de Krokusvakantie wordt alles opnieuw geëvalueerd.

Tijdens de paasvakantie is er geen les. Via sociale media, e-mail en/of de website brengen we jullie opnieuw op de hoogte hoe de lessen na de vakantie worden georganiseerd.

 

Houd jullie goed!

 

Met vriendelijke groeten,

Namens bestuur en juffen Turnclub De Salto’s

Anja Delarue

Voorzitster

Beste gymnastjes en ouders,

 

We hadden het graag anders gezien, maar tot op vandaag heeft de Coronacrisis nog steeds een grote invloed op ons dagelijks leven. We bezorgen jullie graag duidelijkheid omtrent de huidige situatie en de impact op onze lessen in de club.

 

Kinderen (geboortejaar 2008 en jonger) worden vanaf maandag 1 februari indoor verplicht te sporten in bubbels van 10.

Buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren mogen doorgaan in bubbels van 10 waarbij elk kind of jongere slechts voor 1 hobby of vrijetijdsactiviteit kiest. Ook binnen onze club mogen kinderen slechts één activiteit kiezen, waardoor het bijv. niet mogelijk is de gymnastiekles en balletles in dezelfde week te volgen.

 

We zijn meteen met deze info aan de slag gegaan om zoveel mogelijk voor iedereen alle lessen te laten doorgaan.

 

Hierbij bezorgen we jullie een overzicht van alle aanpassingen bij de lessen kleine keurploeg, instappers en grote keurploeg:

De uren blijven behouden voor iedere leeftijdsgroep zoals voorheen.

-        Keurploeg-Instappers: vrijdag    De lessen gaan door zoals gewoonlijk. Door de nieuwe regelgeving kiezen we ervoor als club dat deze jonge gymnastjes alle lessen op vrijdag verder volgen bij de ‘keurploeg-Instappers’ en niet meer deelnemen aan de balletlessen op maandagWe zijn ervan overtuigd dat de uurtjes gym belangrijk zijn voor hun basisontwikkeling bij het competitieturnen.
Opmerking: Indien mogelijk zal de balletjuf een extra moment voorzien voor alle ‘keurploeg-instappertjes’ tijdens/aansluitend op hun les op vrijdag. Indien de uren hierdoor wijzigen op vrijdag zal dit tijdig gecommuniceerd worden.

-        Kleine keurploeg: di & do              Ook hier kunnen de lessen doorgaan zoals voorheen.

Opmerking:        Op dinsdag vragen wij alle leden binnen te komen langs de voorzijde van sporthal 2 (waarin de gymhal gelegen is) en daar (inkom) te wachten op juf Amber. Zo kunnen we de kinderen strikt gescheiden houden van de anderen groepen.

Opmerking:          De leden van de ‘Kleine keurploeg’ die ook ballet volgen, vragen wij ook niet deel te nemen aan de balletlessenWe zijn ervan overtuigd dat de uurtjes gym belangrijk zijn voor hun basisontwikkeling bij het competitieturnen.

-        Grote keurploegdi, woe & zat        Gymlessen voor alle gymnasten geboren in 2008 en jonger.

 

Om alles goed en vlot te kunnen organiseren, vragen wij tijdig te verwittigen aan de juf indien jouw kind niet aanwezig kan zijn.

Instappers: Emma 0475/617320

Kleine keurploeg: Amber 0473/278764

Grote keurploeg: Martine 0479/509310

 

De huidige maatregelen blijven gelden:

+12 jaar: mondmasker dragen

Ontsmetten voor en na de les

Houd afstand (1,5 m) bij kinderen/jongeren/volwassenen die niet tot je bubbel behoren.

Enkel de leden zelf zijn toegelaten in de zaal!

 

Wij danken jullie voor het vertrouwen en het begrip en hopen jullie binnenkort terug te zien.

De huidige maatregelen gelden voorlopig tot aan de Krokusvakantie. In de Krokusvakantie wordt alles opnieuw geëvalueerd.

Tijdens de paasvakantie is er geen les. Via sociale media, e-mail en/of de website brengen we jullie opnieuw op de hoogte hoe de lessen na de vakantie worden georganiseerd.

 

Houd jullie goed!

 

Met vriendelijke groeten,

Namens bestuur en juffen Turnclub De Salto’s

Anja Delarue

Voorzitster

 

 

 Beste gymnasten en ouders,

 

 

Helaas blijven de huidige maatregelen gelden voor alle lessen.

 

Kinderen (geboortejaar 2008 en jonger) worden vanaf maandag 1 februari indoor verplicht te sporten in bubbels van 10.

Buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren mogen doorgaan in bubbels van 10 waarbij elk kind of jongere slechts voor 1 hobby of vrijetijdsactiviteit kiest. Ook binnen onze club mogen kinderen slechts één activiteit kiezen, waardoor het bijv. niet mogelijk is de gymnastiekles en balletles in dezelfde week te volgen.

 

Let op! Ook op woensdagnamiddag blijven de maatregelen gelden, enkel de ingang bij iedere groep is aangepast! Op woensdag 24/02 kunnen alle ‘lagere schoolkinderen’ opnieuw komen turnen volgens onderstaande uurregeling. De week erna verwelkomen we opnieuw de kleutertjes volgens onderstaande regeling. Daarna loopt de regeling afwisselend verder. We bieden de lessen aan in bubbels van 10 en willen hen zo een vol uurtje laten genieten van hun hobby J

 

  • Kleuters 2:          De les gaat door op woensdag 3 maart van 13.30u. tot 14.30u..
  • Kleuters 3:          Gewijzigde uren! De les gaat door op woensdag 3 maart van 14.30u. tot 15.30u. (ipv 14u. tot 15u.).

Let op! Op woensdag 24 februari is er GEEN les voor de kleuters. Ov organisatorische redenen is het niet mogelijk de lessen dan te laten doorgaan.  De volgende les voor de kleuters is telkens tweewekelijks en gaat dan door op woensdag 17 maart en 31 maart (in de Paasvakantie is er geen les).

Omdat de ‘bubbels’ geen contact mogen hebben met elkaar, vragen wij jullie zich strikt te houden aan onderstaande regeling bij het binnenkomen:

WIJZIGING: Alle kleuters kunnen de ingang nemen via de gymhal (achteraan sporthal 2). De kinderen betreden pas de zaal als de juffen hiervoor toestemming geven, zij worden meteen in bubbels verdeeld en zo vermijden we het contact met andere groepen. Ze kunnen daar ook opnieuw opgehaald worden.

 

  • Kleine meisjes 1:             De les gaat door op woensdag 24 februari van 13.30u. tot 14.30u. (ipv 14.30u. tot 15.30u.).
  • Kleine meisjes 2:             De les gaat door op woensdag 24 februari van 14.30u. tot 15.30u. (ipv 15u. tot 16u.).
  • Kleine meisjes 3:             De les gaat door op woensdag 24 februari van 15.30u. tot 16.30u.

Let op! Op woensdag 3, 17 & 31 maart is er GEEN les voor de kleine meisjes. Ov organisatorische redenen is het niet mogelijk de lessen dan te laten doorgaan.  

De volgende les voor de kleuters is telkens tweewekelijks en gaat dan door op woensdag 10 maart en 24 maart (in de Paasvakantie is er geen les).

Omdat de ‘bubbels’ geen contact mogen hebben met elkaar, vragen wij jullie zich strikt te houden aan onderstaande regeling bij het binnenkomen:

WIJZIGING: Alle groepen ‘kleine meisjes’ kunnen de ingang nemen via de hoofdingang sporthal 2 (zoals iedere les). De kinderen betreden pas de zaal als de juffen hiervoor toestemming geven, zij worden meteen in bubbels verdeeld en zo vermijden we het contact met andere groepen. Ze kunnen daar ook opnieuw opgehaald worden.

De kinderen kunnen steeds opgehaald worden waar ze ook de zaal binnen komen.

 

 

We willen jullie alvast danken voor het strikt opvolgen van de nieuwe maatregelen. Zo willen we iedereen op een veilige, verantwoorde manier verder laten sporten.

 

De huidige maatregelen blijven gelden:

+12 jaar: mondmasker dragen

Ontsmetten voor en na de les

Houd afstand (1,5 m) bij kinderen/jongeren/volwassenen die niet tot je bubbel behoren.

Enkel de leden zelf zijn toegelaten in de zaal!

 

Wij danken jullie voor het vertrouwen en het begrip en hopen jullie binnenkort terug te zien.

De huidige maatregelen gelden tot er nieuwe maatregelen worden aangekondigd.

Tijdens de Paasvakantie is er geen les.

Info of vragen: Anja Delarue 0473/576686

 

Houd jullie goed!

 

Met vriendelijke groeten,

Namens bestuur en juffen Turnclub De Salto’s

Anja Delarue

Voorzitster

Onze nieuwe flyer voor het seizoen 2020-2021 is beschikbaar.

Download hier