Missie en Visie
dit is waar Salto's Ingelmunster voor staat

Missie

Turnclub de Salto’s is een bruisende club die er naar streeft zowel kinderen vanaf de 1ste kleuterklas als volwassenen een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding aan te bieden waarbij een evenwicht wordt nagestreefd tussen inspanning en ontspanning. Hierbij dragen we vriendschap, plezier, samenwerking en veiligheid hoog in het vaandel.

Meisjes die hun talenten verder willen ontplooien in het toestelturnen, kunnen aansluiten bij de competitiegymnasten, de keurploeg. Daarnaast beschikt de club ook over een balletafdeling. Het aanbod van de turnclub wordt jaarlijks geëvalueerd en aangepast in functie van de noden van de club en de beschikbaarheid van het lesgeverskorps.

Visie

Wij willen een kwaliteitsvolle turnvereniging zijn waar elk talent de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen. We willen een motiverende, pedagogisch en methodisch verantwoorde omgeving scheppen waarin aan de verschillende noden van elke gymnast wordt voldaan.

De club biedt iedereen de kans om te kunnen sporten zonder belemmering van financiële, fysische, uiterlijke, religieuze, etnische of seksuele aard. Zo houden we bewust het lidgeld laag en is iedereen met of zonder beperking welkom in onze club. We hebben tevens ook voldoende aandacht voor het sociale en psychische aspect van elke gymnast. We geloven dat een gymnast zich beter kan ontplooien wanneer hij zich goed voelt in zijn geest en in onze groep. Daarom doen we er alles aan om de trainingen aan te passen aan de behoeften van elke gymnast en investeren we in een sterke teamgeest.

Naast de kwaliteit die we op sportief vlak bieden is ook het plezier, het ‘wij-gevoel’ erg belangrijk. We streven naar een positieve samenwerking tussen trainers, gymnasten, bestuur en ouders. Ouders en gymnasten helpen graag op onze activiteiten. Deze betrokkenheid vinden we erg belangrijk. De turnlessen worden gegeven door een team gemotiveerde trainers en trainsters. De meesten van hen zijn grootgebracht in onze eigen club en dragen de waarden van onze club in hun hart.