Info

Praktische informatie voor ouders

Info aan de ouders

Afzetten en ophalen
  • Gelieve de kinderen niet zomaar af te zetten aan de sporthal. Verzeker u ervan dat de les wel degelijk doorgaat alvorens terug weg te rijden. De trainster komt de gymnasten ophalen stipt bij het begin van de les aan de kleedkamer. De gymnasten worden na de les ook terug door de trainster begeleid naar de kleedkamer. Gelieve jullie zoon/dochter dan ook hier op te halen. In de kleedkamers is er geen toezicht. Graag rekening houden om de kinderen op tijd op te halen. Vrij rondlopen in de turnzaal of in de rest van het gebouw is niet toegelaten. 

  • Buiten de lesuren dragen trainers geen enkele verantwoordelijkheid, noch inzake veiligheid, noch inzake het gedrag van de gymnasten. Ouders zijn niet toegelaten in de zaal. De infrastructuur van de huidige zaal laat dit niet toe.
Kledij
  • Bij inschrijving ontvangt elke lid een gratis club t-shirt. Deze worden uitgedeeld in de lessen halfweg eerste trimester.

  • Draag gemakkelijk loszittende kledij.Turnen doen we op blote voeten, dus kousen zeker aflaten om uitglijden te voorkomen. Bij het turnen dragen we geen sieraden! Halskettingen, ringen, uurwerken en armbanden doe je af in de kleedkamer of laat je thuis. Ze kunnen niet alleen stuk gaan, maar ook de gymnast (en z’n helper!) verwonden. Wie het niet zonder bril kan stellen moet deze stevig en veilig rond het hoofd vastmaken. 

  • Heel wat kledingstukken (ook gewone stadskledij) worden achtergelaten in de kleedkamers of zelfs in het oefenlokaal. Het gebeurt dat de eigenaar onbekend blijft! Wat in de sporthal achterblijft neemt de trainster in bewaring tot de volgende les. Van de gymnasten wordt aandacht voor hun eigen gerief verwacht.
     

Kalender

Klik hier om de kalender als PDF te downloaden.

Uurrooster

Klik hier om het uurrooster als PDF te downloaden.

Verzekering

Bij een ongeval, gelieve deze formulieren zo volledig mogelijk in te vullen en door te sturen naar florepollie@hotmail.com. Graag indien in het bezit van een medisch attest van de dokter dit meesturen.

Reglement